Toets "Enter" om naar de inhoud te gaan

Over ons

Update voorjaar 2019 – zomer 2022

Aan het einde van 2019 trokken we de conclusie dat het een mooi jaar was geweest. Een aantal nieuwe liederen werden aan het repertoire toegevoegd en als koor blikten we terug op mooie uitstapjes naar diverse festivals. Bijzondere herinneringen schreven we toe aan het Shantyfestival te Woerden (winnen van de publieksprijs), de onvoorziene wending van onze deelname aan de Visserijdagen te Vlissingen, ons voorjaarsevenement en de jaarlijkse BBQ. Het eigen festival het Shanty & Seasong Festival werd door een nieuw opgezette commissie een geweldige dag en met volle moed en enthousiasme keken we uit naar 2020.

Dit jaar werd een bijzonder jaar. In februari kregen we te maken met een onbekend virus, Covid-19 waardoor het hele dagelijkse leven lam werd gelegd. Geen repetities meer en alle optredens werden één voor één geannuleerd. De enige manier om met elkaar contact te kunnen hebben was via de telefoon, de nieuwsbrieven en het rondbrengen van kleine attenties met Pasen, Kerst en het organiseren tussen de lockdowns van een informele bijeenkomst waarbij de partners ook welkom waren. De anderhalve meter maatregel leidde tot het zoeken naar een andere locatie met een grotere repetitieruimte. M.i.v. 1 november werd huisvesting gevonden in Buurthuis Irene. In de grote zaal was het mogelijk in een zig-zagopstelling op anderhalve meter te repeteren.

Ook 2021 werd nog overschaduwd door het coronavirus. Het werd geen gemakkelijk jaar voor het bestuur. Steeds kwamen we voor nieuwe dilemma’s te staan, wel repeteren, niet repeteren, is het verantwoord, hoe gaan we om met de RIVM-maatregels, hoe ga je controleren op het coronatoegangsbewijs, wie gaat de QR-code afnemen, gaan we repeteren tot 20.00 uur, wat zouden we kunnen doen om de band tussen de koorleden te behouden. Gelukkig hebben we het 15-jarig bestaan kunnen vieren op 6 november met een rondvaart over de wateren rondom Willemstad en de Biesbosch. Het werd een feest in een aangepaste vorm, uitsluitend voor de leden en hun partners. Het jaar werd afgesloten met de wens zo snel mogelijk weer terug naar het oude normaal en met elkaar de uitdaging aangaan de draad weer enthousiast op te pakken zodra het verantwoord was.

Pas op 24 januari 2022 konden we de repetities hervatten. Van lieverlee kwamen we in het oude ritme terug. De aanvragen voor optredens kwamen weer binnen en enkele festivals werden bezocht. Zondag 11 september vindt in het centrum van Willemstad de 12de editie plaats van het Shanty & Seasong Festival met 9 koren op 3 podia. Ook al staat er nu een koor met minder leden dan in het topjaar 2013 (58 leden), nog steeds wordt met veel plezier shanty-en water gerelateerde liederen gezongen o.l.v. Muzikaal Leider Bas de Ruyter. Het leven lijkt weer normaal maar het virus is niet verdwenen. Nog steeds raken mensen besmet, moeten in quarantaine en komen soms in het ziekenhuis terecht. We zullen een manier moeten zien te vinden hiermee om te gaan. Dit zullen we de komende tijd met elkaar moeten uitzoeken.

Up-date voorjaar 2015 – voorjaar 2019

De afgelopen 4 jaar is de vereniging voortgegaan op de ingeslagen weg om een mooie vereniging te zijn voor de leden, voor Willemstad en omgeving. Dit betekent in beweging blijven, het goede behouden, inspelen op nieuwe situaties en veranderen wat nodig is.

Helaas hebben wij zoals vele verenigingen ook te kampen met een teruglopend ledenaantal. T.g.v. leeftijd, gezondheid etc. telt Fortitudo nu krap 50 leden, incl. de muzikanten. Ledenwerving, zowel voor de zingende leden als de muzikanten blijft voortdurend een actiepunt.

De ledenstop van jaren geleden is niet meer aan de orde en elk nieuw lid is verzekerd van een hartelijk welkom. Elke gelegenheid wordt aangegrepen om te laten zien en horen hoe leuk het is om hiervan deel te mogen  uitmaken tijdens de repetities en de festivals in eigen omgeving en daarbuiten. Op dit moment wordt specifiek gezocht naar een muzikant. Fortitudo heeft nu een snarenman en accordeons maar een ander passend instrument behoort ook tot de mogelijkheden.

Ook het invullen van openstaande bestuursfuncties is niet eenvoudig. Onder de leden blijkt om allerlei redenen weinig belangstelling te zijn. Fortitudo heeft dit opgelost door het aantal bestuursleden te verminderen naar 5. Hier tegenover staat dat het bestuur nu ondersteund wordt meerdere commissies zoals Muziekcommissie, SSF commissie, BBQ commissie, Technische commissie, Commissie voorjaarsevenement A Meezing Night Revival, projectleiders en diverse individuele leden voor bijv. lief en leed, kleding, website, dropbox, etc. Met elkaar zorgen we voor een goed lopende machine.

De grootste veranderingen zijn een andere dirigent en de verhuizing naar een andere locatie voor de repetities. Sinds 1 april 2017 vervult Bas de Ruyter de functie van Muzikaal Leider. Inmiddels heeft Bas zich het bestaand repertoire eigen gemaakt en nieuwe liederen konden aan de lijst worden toegevoegd. Het streven is per jaar 4-5 nieuwe nummers in te studeren.

Een repetitie bestaat uit het instuderen van nieuwe liederen en het bijhouden van het oude repertoire. Bas houdt nauwgezet zijn logboek bij, bereidt elke repetitie voor en gebruikt zijn keyboard bij het instuderen van de verschillende partijen. Vanwege een verbouwing van het Wapen van Willemstad konden we hier niet meer terecht voor de repetitieavonden en zijn we verhuisd naar het clubhuis van de Watersportvereniging.

We hebben hier een goed onderkomen gevonden voor onze vereniging met een mooie opslagruimte voor het materiaal. Na de repetitie genieten de leden hier van een gezellige nazit. Het zingen is belangrijk maar de sociale contacten en de gezelligheid horen er ook bij.

Al met al kan gesteld worden dat Fortitudo lekker draait, de leden worden ouder, leden komen en leden gaan maar een vaste kern vanaf het begin van Fortitudo blijft de vereniging trouw.
Corrie Timmers (secretaris)

Voorjaar 2015 – Een update

Sinds de laatste update, nu zo’n 2 jaar geleden, is Fortitudo gestaag doorgegroeid tot 60 zingende leden. Bij de muzikanten was Greet van der Wegen even weg maar gelukkig heeft zij tijd gevonden om toch voor Fortitudo in actie te kunnen komen en zij is er dus gelukkig weer bij. Elisha van Dam, met haar 23 lentes veruit de jongste loot aan de stam, heeft zich tot groot plezier van het koor, de overige muzikanten en vooral zich zelf, met haar accordeon bij ons koor aangesloten.

De grootste wijziging sinds de vorige update betreft echter onze nieuwe dirigente. Na 8 jaar vond Herma Salomons de tijd gekomen om andere dingen te gaan doen en zij had dit in een zeer vroeg stadium aan het bestuur aangegeven. Na een advertentie in het programmaboekje voor het Shanty & Seasong Festival 2014 meldde zich Ingrid Kappelle uit Ouderkerk aan de IJssel.

Op 1 december 2014 kwam Ingrid naar Willemstad om een proefrepetitie te verzorgen. Nadat alle leden zich hier positief over uitgelaten hadden werd Ingrid Kappelle per 1-1-2015 als de nieuwe dirigente van Havenkoor Fortitudo aangesteld.

Op 20 december 2014 werd met een spetterend verrassingsfeest op gepaste wijze afscheid genomen van Herma Salomons. In aanwezigheid van haar familie en vrienden werd Herma alle lof toegezwaaid en kreeg zij bloemen en cadeau. Daarnaast werd Herma tot erelid van Fortitudo benoemd. Hiermee kwam voor Fortitudo een einde aan wat je de “beginfase” zou kunnen noemen en slaan wij met Ingrid Kappelle weer een nieuwe weg in die ons hopelijk net zo veel plezier zal brengen als dat wij met Herma Salomons hebben mogen beleven.

De vaste jaarlijkse activiteiten hebben zich nog een vastere plek op de agenda verworven. Naast de al bekende A Meezing Night in het voorjaar en het inmiddels landelijk vermaarde Shanty & Seasong Festival in september mag ook de jaarlijkse barbecue zich in een steeds groeiende populariteit onder de leden verheugen. Tijdens deze barbecue, die steevast op het schitterende aan de haven gelegen terrein van een van onze donateurs wordt gehouden, worden de leden in de gelegenheid gesteld om, solo of in een groepje, een act op te voeren.

Deze uitingen van creativiteit zijn soms verrassend van inhoud en onverwacht van kwaliteit maar altijd spontaan en tot verhoging van de feestvreugde.
Zo timmert Fortitudo aan de weg en willen we ons blijven inzetten om ons koor een van de leukste verenigingen van Willemstad en de wijde omgeving te laten zijn.

De huidige stand van zaken (maart 2013)

Hieronder vindt u onder de kopjes “OVER ONS ONTSTAAN” en “VOORJAAR 2009” wat gegevens over het begin van het koor. Het ontstaan en de eerste jaren.
Op het moment dat ik dit schrijf is het maart 2013 en hebben we als koor het nodige meegemaakt. We zijn gegroeid van een clubje mannen die, zonder enige ervaring, graag met elkaar wilden zingen tot een echte vereniging met een hart en een ziel.

Sinds de laatste update van dit item hebben we ons eerste lustrum gevierd in november 2011 en is ons korenfestival, destijds nog als side-kick van het Willemstadse Water Weekend, op eigen benen uitgegroeid tot het grootste evenement van Willemstad waar door vele koren en duizenden belangstellenden ieder jaar reikhalzend naar wordt uitgekeken. In 2013 zal het festival op 15 september worden gehouden met de medewerking van 12 koren op maar liefst 4 podia rond de haven en in de oude vesting van Willemstad. Om het enorme succes van 2012 te evenaren zal niet meevallen hoewel een zeer actieve commissie daar wel haar uiterste best voor doet.

De muzikale begeleiding werd uitgebreid met de komst van Arnold Doejaaren die een prachtige knoppen accordeon bespeelt. Al een aantal keer werd een ledenstop ingevoerd. Eerst bij 50 leden en nadat eerst steekhoudende argumenten werden aangevoerd om deze grens op te schuiven naar 60 geldt momenteel, ook weer na ampele overweging, een ledenstop bij 65 leden.
De jaarlijkse A Meezing Night  die Fortitudo samen met een gastkoor uit de regio organiseert, heeft ook een vaste plaats op de agenda verworven en in november 2012 hebben we onze 2de CD “Golven van Muziek” opgenomen.

Naast al deze hoogtepunten hebben we ook flinke klappen te verwerken gekregen, Op 30 oktober 2012 werden wij opgeschrikt door het plotseling overlijden van mede-oprichter Hans Moerland die nog maar 46 jaar was en op 5 februari 2013 werd onze accordeoniste Miranda Goudswaard op 47 jarige leeftijd uit het leven weggerukt.

Deze gebeurtenissen hebben diepe wonden geslagen maar met elkaar doen wij ons best om door te gaan en de herinnering aan deze 2 jonge leden, die zo veel voor ons koor betekend hebben, levend te houden.Met ruim 60 leden en een vol programma gaan wij daarvoor.
Kees Smit (vz)

Over ons ontstaan

Ons havenkoor is min of meer spontaan ontstaan. In September 2006, in de rust van een niet bijster interessante wedstrijd van het Nederlands elftal, kwamen Peter en Hans Moerland, Korstiaan Dane en Kees Smit bij elkaar en gaven de eerste aanzet voor een Willemstads havenkoor. Als naam kwam FORTITUDO uit de bus. Deze naam is ontleend aan de spreuk onder het gemeentewapen van de voormalige gemeente Willemstad welke “Fortitudo mea Deus” luidde. ( God is mijn Vesting – Willemstad Vestingstad).

Om te kunnen bepalen of er wel behoefte was aan een havenkoor werd een e-mail account aangemaakt en via een kleine advertentie in weekblad De Ster kregen belangstellenden de mogelijkheid om via die mail van hun interesse blijk te geven. Een en ander werd extra spannend omdat de initiatiefnemers vooralsnog anoniem bleven. De belangstelling bleek overweldigend. Maar liefst 12 mannen gaven aan zo’n koor wel te zien zitten en dat aantal groeide al snel naar 17 “leden”.
Na deze veelbelovende start was het zaak om snel voor de muzikale begeleiding te zorgen. Miranda Goudswaard uit Dinteloord bleek bereid om met haar accordeon de liedjes te begeleiden. Een dirigent was daarmee nog niet gevonden. Via een aantal omzwervingen kwam men terecht bij Arnoud Hobbel, die binnen Willemstad al enige bekendheid geniet als pianist van gospelgroep “The Happy Voices”. Arnoud wilde als dirigent het koor wel mede van de grond tillen en zo zaten op een maandag in september plots een man of 20 in Het Schippershuys in Willemstad.

Na deze eerste oefenavond toog men tevreden huiswaarts en 2 weken later waren opnieuw nieuwe gezichten te zien op de repetitie. Na enkele weken gaf Arnoud aan het koor niet langer te kunnen dirigeren in verband met andere drukke werkzaamheden. Daar was het voorlopige bestuur (de initiatiefnemers) dus opnieuw met een probleem geconfronteerd. Hoewel Herma Salomons al in een eerder stadium, na als dirigent gevraagd te zijn, had aangegeven het koor heel graag onder haar hoede te willen nemen maar daarvoor geen tijd vrij te kunnen maken, ondernam het bestuur opnieuw een poging om Herma voor Fortitudo te winnen.

Het kostte het bestuur alle overredingskracht die men bezat maar uiteindelijk stemde Herma in en kon onder haar enthousiaste leiding gewerkt worden aan het instuderen van een repertoire dat voorlopig bestond uit nummers als: De Klok van Arnemuiden – Zuiderzeeballade – Ketelbinkie – Meisje ik ben een Zeeman – Cockles and Mussels – etc. etc.

De muzikale begeleiding bestaat behalve uit Miranda nog uit Cees (Nuijten) en Corrie (Timmers). Inmiddels oefenen 30/35 man iedere 1 ste en 3 de maandag van de maand in de Admiraalskamer van hotel/restaurant Het Wapen van Willemstad en is de agenda voor wat betreft optredens meer dan gevuld.

Voorjaar 2009

Het koor is een stuk gegroeid. Rond de 50 leden tellen we nu en veel meer uitbreiding is niet gewenst o.a. doordat Fortitudo zich regelmatig per touringcar laat vervoeren en er dan wel voor alle muzikanten en zangers plaats in de bus moet zijn. Fortitudo heeft de afgelopen jaren aan veel evenementen haar medewerking verleend. Een eigen feestavond samen met het smartlappen dameskoor C’est la Vie uit Klundert, meerdere optredens in Rotterdam voor “De Lijn”, het eigen korenfestival tijdens het WaterWeekend in Willemstad, de jaarlijks terugkerende bridge drive met een benefiet optreden voor het goede doel en zo zijn er nog talrijke (t)optredens te noemen.

De muzikale begeleiding groeide verder met Greet van der Weegen op accordeon en Joop van de Meeberg die uit alles wat snaren heeft mooie muziek kan maken. Hij bespeelt voor het koor de gitaar, de banjo, de ukelele en de autoharp.

In het voorjaar van 2009 nam het Willemstadse Havenkoor Fortitudo de eerste CD op. Deze is slechts voor leden te koop en geldt als welkomstgeschenk voor donateurs.
De agenda van Fortiudo is goed gevuld …