Toets "Enter" om naar de inhoud te gaan

Nieuws en weetjes

Nieuws

Havenkoor “Fortitudo” heeft een nieuwe dirigent!!!!!.

WOUTER VERBAAN NIEUWE DIRIGENT FORTITUDO 

Per 1 juli 2023 zal onze plaatsgenoot Wouter Verbaan worden aangesteld als nieuwe muzikaal leider van Fortitudo.           

Wouter is voor ons geen onbekende. Vanaf de oprichting in 2006 is hij tot 2016 zelf lid geweest. In die periode heeft hij ook bij enkele optredens de dirigent al succesvol vervangen. 

Nadat in december 2022 Bas de Ruyter had aangegeven niet langer aan te kunnen blijven als onze dirigent/muzikaal leider moest een commissie, bestaande uit enkele bestuursleden, de leden van de muziekcommissie en enkele zangers, op zoek naar een geschikte vervanger.  

Een zoektocht die uiteindelijk naar Wouter Verbaan leidde. 

Wij  verheugen ons op een fijne periode met Wouter “op de bok”. 

===========================================================================

– In Memoriam Peter van den Dool 1954 – 2021

Iedereen kende wachtcommandant Peter van den Dool goed. Of in ieder geval zo goed als hij zich wilde laten kennen. De politieman die, recht door zee en zonder veel poespas, leidinggaf aan een team waarmee hij samen Post Willemstad vormde. Peter genoot in Willemstad en in de wijde omgeving veel aanzien en werd zeer gerespecteerd.

Een eerlijke, no-nonsense man die het heerlijk vond om, ook in zijn werk, heel dicht bij de mensen te staan en van betekenis te zijn.

Peter van den Dool hoorde bij Willemstad en hij voelde zich er als een vis in het water. Hoe ongelooflijk knap was het, dat Peter eind november – begin december ieder jaar weer een metamorfose onderging als hij zijn tabberd aantrok en zijn mijter opzette? Hij spéélde geen rol , hij wás de rol. Velen zijn ervan overtuigd dat mensen als Bram van der Vlugt, Stefan de Walle, Robert ten Brink en al die anderenslechts figureerden als “hulp Peters van den Dool”.

Bij ons was Peter vanaf het begin lid en jarenlang heeft hij ook diverse rollen in het bestuur vervuld.

Peter adoreerde zijn echtgenote Nelleke en vormde met haar een prachtig span. Hij bewonderde Nelleke om wie zij was, om wat zij deed en om hoe zij in het leven stond. Hij hield van haar. Dit hielp hem om zelf staande te blijven in een moeilijke wereld waarin zoveel van hem werd verwacht, of in ieder geval voelde hij dat zelf zo.

Toen vijf jaar geleden het noodlot toesloeg en Nelleke na een korte, hevige ziekte overleed en Peter korte tijd later ook zijn oudste zoon Rutger verloor leek het leven zelf alle zin te hebben verloren.

Met veel vallen en opstaan probeerde Peter, samen met zijn zoon Roderick en schoondochter Iris, zijn weg te hervinden maar dat viel niet mee. Op 18 november is Peter ten gevolge van een hartstilstand plotseling overleden. De wereld verliest in Peter van den Dool een oprecht mensenmens en daarmee ook weer iets van haar kleur. Wij zijn Peter heel veel dank verschuldigd en wensen Roderick, Iris en de verdere familie veel sterkte om dit verlies te dragen.

Tijdens de afscheidsplechtigheid heb ik, mede als voorzitter van Fortitudo, mogen spreken en ik heb mijn toespraak geëindigd met een door mij geschreven gedicht wat ik graag mer u wil delen:

dag Peter, dag lieve vriend

dag ruwe bolster, blanke pit

in wie voor vinden kan

zo veel zacht en aardigs zit

dag Peter, dag lieve vriend

die niet met alle winden waait

maar die op 5 december steevast wel

naar alle kind’ren zwaait

dag Peter, dag lieve vriend

we zullen je missen,

we zullen aan je denken

en we zullen over je spreken

met elkaar en met hen

die niet het voorrecht hadden

jou te hebben gekend

dag lieve Peter, vaarwel vriend

Wim Groeneveld Lid van verdienste.

In de Algemene Vergadering werd het voorstel van het bestuur Wim Groeneveld te benoemen tot lid van verdienste met luid applaus ontvangen. De bijbehorende oorkonde met de volgende tekst werd overhandigd.
“De leden van Havenkoor Fortitudo te Willemstad hebben op 25 oktober 2021 besloten Dhr. W. Groeneveld (Wim) te benoemen tot lid van verdienste wegens zijn verdienste voor de vereniging.
Zijn bijzondere verdienste schuilt in zijn grote betrokkenheid en tomeloze inzet bij het uitvoeren van zijn taken voor de vereniging: bestuurslid van het eerste uur, lid van de 1ste liedcommissie, coördinator van het Shanty & Seasong Festival, de complete zorg voor de liedboeken, de presentatie van het koor tijdens de optredens en het beheer van de website en dropbox”.
Aan Henny werd als meelevende echtgenote een boeket uitgereikt.

Fortitudo viert 15 jarig bestaan

Op zaterdag 6 november heeft Fortitudo haar 15-jarig jarig jubileum gevierd met een rondvaart over de wateren rondom Willemstad en de Biesbosch aan boord van de Zilvermeeuw 5
Het was heel gezellig en uitstekend verzorgd. Erelid Herma en huidig muzikaal leider Bas hebben hun muzikale kwaliteiten nog maar eens tentoongespreid en muzikanten Joop en Kees hebben met hulp van Kees Smit ook nog een duit in het zakje gedaan terwijl we door de prachtige Biesbosch voeren en goed van eten en drinken werden voorzien.
Een mooie mijlpaal in het bestaan van Fortitudo waar de leden met veel plezier op kunnen terugkijken. Voor meer informatie kijk op media/foto’s.

13e editie Shanty & Seasong Festival (eigenlijk 12e) net als in 2020 afgeblazen.

Havenkoor Fortitudo heeft de 13e editie van het jaarlijkse Shanty & Seasong Festival, net zoals in 2020 de 12e editie af moeten gelasten en door te schuiven naar 2022. Dat wordt dan de formele 12e editie. Momenteel ziet het er nu naar uit dat in volgend jaar weer wel grootschalige bijeenkomsten en evenementen georganiseerd mogen worden. Het welslagen van het Shanty & Seasong Festival is sterk afhankelijk van de bereidwilligheid van adverteerders en sponsoren en dan met name horeca sponsoren en niet te vergeten de gemeente Moerdijk om dit evenement te ondersteunen; daar is hopelijk volgend jaar weer zicht op.
Havenkoor Fortitudo heeft alvast zondag 11 september 2022 gereserveerd als nieuwe datum voor de 12e editie van het festival.