Toets "Enter" om naar de inhoud te gaan

Nieuws en weetjes

Nieuws

Havenkoor “Fortitudo” heeft een nieuwe dirigent!!!!!.

WOUTER VERBAAN NIEUWE DIRIGENT FORTITUDO 

Per 1 juli 2023 zal onze plaatsgenoot Wouter Verbaan worden aangesteld als nieuwe muzikaal leider van Fortitudo.           

Wouter is voor ons geen onbekende. Vanaf de oprichting in 2006 is hij tot 2016 zelf lid geweest. In die periode heeft hij ook bij enkele optredens de dirigent al succesvol vervangen. 

Nadat in december 2022 Bas de Ruyter had aangegeven niet langer aan te kunnen blijven als onze dirigent/muzikaal leider moest een commissie, bestaande uit enkele bestuursleden, de leden van de muziekcommissie en enkele zangers, op zoek naar een geschikte vervanger.  

Een zoektocht die uiteindelijk naar Wouter Verbaan leidde. 

Wij  verheugen ons op een fijne periode met Wouter “op de bok”. 

===========================================================================

Wim Groeneveld Lid van verdienste.

In de Algemene Vergadering werd het voorstel van het bestuur Wim Groeneveld te benoemen tot lid van verdienste met luid applaus ontvangen. De bijbehorende oorkonde met de volgende tekst werd overhandigd.
“De leden van Havenkoor Fortitudo te Willemstad hebben op 25 oktober 2021 besloten Dhr. W. Groeneveld (Wim) te benoemen tot lid van verdienste wegens zijn verdienste voor de vereniging.
Zijn bijzondere verdienste schuilt in zijn grote betrokkenheid en tomeloze inzet bij het uitvoeren van zijn taken voor de vereniging: bestuurslid van het eerste uur, lid van de 1ste liedcommissie, coördinator van het Shanty & Seasong Festival, de complete zorg voor de liedboeken, de presentatie van het koor tijdens de optredens en het beheer van de website en dropbox”.
Aan Henny werd als meelevende echtgenote een boeket uitgereikt.

Fortitudo viert 15 jarig bestaan

Op zaterdag 6 november heeft Fortitudo haar 15-jarig jarig jubileum gevierd met een rondvaart over de wateren rondom Willemstad en de Biesbosch aan boord van de Zilvermeeuw 5
Het was heel gezellig en uitstekend verzorgd. Erelid Herma en huidig muzikaal leider Bas hebben hun muzikale kwaliteiten nog maar eens tentoongespreid en muzikanten Joop en Kees hebben met hulp van Kees Smit ook nog een duit in het zakje gedaan terwijl we door de prachtige Biesbosch voeren en goed van eten en drinken werden voorzien.
Een mooie mijlpaal in het bestaan van Fortitudo waar de leden met veel plezier op kunnen terugkijken. Voor meer informatie kijk op media/foto’s.

13e editie Shanty & Seasong Festival (eigenlijk 12e) net als in 2020 afgeblazen.

Havenkoor Fortitudo heeft de 13e editie van het jaarlijkse Shanty & Seasong Festival, net zoals in 2020 de 12e editie af moeten gelasten en door te schuiven naar 2022. Dat wordt dan de formele 12e editie. Momenteel ziet het er nu naar uit dat in volgend jaar weer wel grootschalige bijeenkomsten en evenementen georganiseerd mogen worden. Het welslagen van het Shanty & Seasong Festival is sterk afhankelijk van de bereidwilligheid van adverteerders en sponsoren en dan met name horeca sponsoren en niet te vergeten de gemeente Moerdijk om dit evenement te ondersteunen; daar is hopelijk volgend jaar weer zicht op.
Havenkoor Fortitudo heeft alvast zondag 11 september 2022 gereserveerd als nieuwe datum voor de 12e editie van het festival.